"Təhsil Nazirliyinin müsabiqələr portalına xoş gəlmişsiniz!"
"TƏHSİL NAZİRLİYİNİN MÜSABİQƏLƏR PORTALINA XOŞ GƏLMİŞSİNİZ!"